ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية

خدمات مهندسی

ساماندهان نواندیش با بکارگیری نیروی انسانی مجرب، امکان ارائه مشاوره در زمینه های مورد نیاز در پروژه های شما را فراهم می کند

تحلیل تنش در سیستم پایپینگ

Pipe Stress Analysis

انتخاب ساپورت لوله

Pipe Support Selection

طراحی ساپورت ویژه

Special Support Design

لرزش خط و عیب یابی خط و ساپورت

Line Vibration and Troubleshooting of Line and Support