ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية

پوشش‌دهی

تمام اتصالات و پیچ و مهره‌های مورد استفاده در  محصولات ما، طی فرآیندهای آبکاری در برابر خوردگی محافظت شده‌اند. از جمله این فرآیندها گالوانیزه گرم و  ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت می‌باشد. گالوانیزه گرم نوعی فرآیند آبکاری برای حفاظت از قطعات فلزی محسوب می‌شود. در این عملیات محلولی از ماده‌ای به نام روی بر روی فلزات ریخته می‌شود تا از آن‌ها در برابر خوردگی و پوسیدگی محافظت کند. در ابتدا قطعه مورد نظر تحت حمام مواد مذابی همچون روی غوطه‌ور می‌شود و پس ‌از آن از حمام روی مذاب شده خارج می‌شود. ﭘﻮﺷﺶ داﮐﺮوﻣﺎت دارای کاربر های بسیار وسیع و ارزشمندی در صنعت میباشد ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر   ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ، ﺣﺮارت ، ﻋﺪم اﯾﺠـﺎد ﺗـﺮدي ﻫﯿـﺪروژﻧﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﮏ از جمله آنها می‌باشد.

پوشش‌دهی - ساماندهان نواندیش

جدیدترین اخبار را در شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید

ورود به صفحه اینستاگرام شرکت ساماندهان نواندیش