ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية

ساپورت فنری نیروی ثابت

ساپورت فنری نیروی ثابت

کانستنت اسپرینگ (Constant Hanger) جهت جبران حرکات عمودی خطوط لوله ناشی از انبساط حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. به وسیله این نوع نگهدارنده، نیروهای ناشی از انبساط حرارتی به طور مداوم جذب شده و بدون هیچگونه انحرافی در کل بازه حرکتی ثابت باقی می ماند.

ساپورت فنری نیروی ثابت

آخرین اخبار را در شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید

وارد صفحه اینستاگرام شرکت ساماندهان نواندیش شوید