ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ساماندهان نواندیش
  • English
  • العربية

ساپورت های فنری با نیروی متغیر – اسپرینگ هنگر

ساپورت های فنری با نیروی متغیر

اسپرینگ هنگر Variable Spring Hanger

ساپورت‌های فنری متغیر وظیفه ی جبران حرکت عمودی سیستم را به گونه‌ی که با افزایش و یا کاهش مقادیر حرکت عمودی سیستم، میزان نیروی وارده نیز افزایش یا کاهش می‌یابد را دارا می‌باشد.

ساپورت‌های فنری متغیر در یک Cold Load  قفل شده و بعد از نصب و راه اندازی به Hot Load تبدیل می‌شوند.

ساپورت های فنری با نیروی متغیر

آخرین اخبار را در شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید

وارد صفحه اینستاگرام شرکت ساماندهان نواندیش شوید